Home
Behandelingen
(Medisch) pedicure
Producten
Opleidingen
Contact

 

 

(Medisch) pedicure

Uw voeten verdienen aandacht!

Tweederde van de Nederlandse bevolking heeft voetklachten. Hierdoor functioneert twee van de tien mensen slechter en voelt zich ook minder gezond dan anderen. Uit recent onderzoek is gebleken, dat men nog geen 15 minuten per dag besteed aan de verzorging van de voeten. En dat terwijl onze voeten een zware taak te verrichten hebben. Zij dragen ons lichaam, bewegen ons voort en leggen per mensenleven ongeveer 150.000 km af ! Goede voetverzorging is dus geen (overbodige) luxe, maar pure noodzaak ! Veel voetklachten kunnen voorkomen worden door regelmatig bezoek aan de pedicure.

Iedereen heeft wel eens van een pedicure gehoord of zelfs wel eens bezocht, maar er bestaan nog veel misverstanden over wat een pedicure nou eigenlijk doet. En, belangrijker nog, hoe je weet wat de kwaliteit van de betreffende pedicure is. Een pedicure is gespecialiseerd in het verzorgen van voeten, het geven van voorlichting en advies en het (preventief) behandelen van allerlei voetklachten, zoals overtollig eelt, likdoorns, voetschimmel, schimmelnagels (“kalknagels”), ingroeiende nagels, kloven enz. Het pedicurevak is een vrij beroep. Dat betekent, dat je het ook zonder vakdiploma mag uitoefenen. Een pedicure die lid is van de branchevereniging ProVoet moet echter wel in het bezit zijn van een erkend vakdiploma en krijgt vakinhoudelijke nascholing aangeboden, bezoekt congressen en beurzen en onderhoud contact met collega’s.

Ook maakt ProVoet onderscheid in verschillende soorten pedicures. Zo is er de basis pedicure, die een erkend vakdiploma heeft en prima de basis behandelingen kan uitvoeren. De gespecialiseerde pedicure heeft behalve een erkend vakdiploma ook extra cursussen gevolgd, bijvoorbeeld voor het behandelen van diabetespatiënten en/of reumapatiënten.

Nieuw is de medisch pedicure.

De medisch pedicure is een pedicure die zeer breed is opgeleid. Zij past verschillende specialistische behandelingen toe, bijvoorbeeld bij diabetes- en reumapatiënten, bij ouderen, bij verwaarloosde voeten, bij spastische verlammingen en bij neurologische aandoeningen. Daarnaast voert zij specialistische behandelingen uit, zoals het aanbrengen van nagelbeugels en nagelprotheses, het maken van ortheses en het toepassen van antidruk technieken en nagelreparaties.

Zij is dus een allround pedicure, die contacten onderhoud met huisartsen en andere verwijzers. Zij werkt volgens de richtlijnen die door de branchevereniging ProVoet zijn opgesteld.

Bij diabetes en reumapatiënten spelen zowel de medisch pedicure als de gespecialiseerde pedicure een belangrijke rol in de preventie van (complicaties bij) voetklachten. Het controleren, observeren en signaleren van mogelijke voetproblemen is bij deze kwetsbare risico groep extra belangrijk. Ook het regelmatig screenen van de voeten, waaronder het testen van het gevoel en controle op standsveranderingen, behoort hierbij.

Het werken met moderne apparatuur en hygiëne staat bij de (medisch) pedicure hoog in het vaandel, evenals kwaliteit, professionaliteit en vakmanschap. Er wordt (zoveel mogelijk) gewerkt volgens de HAM code: regels ten aanzien van hygiëne, arbeidsomstandigheden en milieu.

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

Het betere voetenwerk | info@hetbeterevoetenwerk.nl