Home
Behandeling & tarief
Energie in balans
(Medisch) pedicure
Producten
Opleidingen
Contact

(Medisch)pedicure

Uw voeten verdienen aandacht!

Iedereen heeft wel eens van een pedicure gehoord of zelfs wel eens bezocht, maar er bestaan nog veel misverstanden over wat een pedicure nou eigenlijk doet. En, belangrijker nog, hoe je weet wat de kwaliteit van de betreffende pedicure is. Een pedicure is gespecialiseerd in het verzorgen van voeten, het geven van voorlichting en advies en het (preventief) behandelen van allerlei voetklachten, zoals overtollig eelt, likdoorns, voetschimmel, schimmelnagels (kalknagels), ingroeiende nagels, kloven enz. Het pedicure vak is een vrij beroep. Dat betekent, dat je het ook zonder vakdiploma mag uitoefenen. Een pedicure die lid is van de branchevereniging ProVoet moet echter wel in het bezit zijn van een erkend vakdiploma en krijgt vakinhoudelijke nascholing aangeboden.

Ook maakt ProVoet onderscheid in verschillende soorten pedicures. De basis pedicure, de gespecialiseerde pedicure (heeft behalve een erkend vakdiploma ook extra cursussen gevolgd) en de medisch pedicure.

De medisch pedicure is een pedicure die zeer breed is opgeleid.

Zij past verschillende specialistische behandelingen toe, bijvoorbeeld bij diabetes- en reumapatiënten, bij ouderen, bij verwaarloosde voeten, bij spastische verlammingen en bij neurologische aandoeningen. Daarnaast voert zij specialistische behandelingen uit, zoals het aanbrengen van nagelbeugels en nagelprotheses, het maken van ortheses en het toepassen van antidruk technieken en nagelreparaties. Zij is dus een allround pedicure, die contacten onderhoud met huisartsen en andere verwijzers. Zij werkt volgens de richtlijnen die door de branchevereniging ProVoet zijn opgesteld.

Het werken met moderne apparatuur en hygiëne staat hoog in het vaandel, evenals kwaliteit, professionaliteit en vakmanschap.

Er wordt (zoveel mogelijk) gewerkt volgens de HAM code: regels ten aanzien van hygiëne, arbeidsomstandigheden en milieu.

Bij de pedicurebehandelingen wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde nattechniek: tijdens het fraise en polijsten sprayt de machine water, voor betere hygiëne en comfort voor zowel cliënt als pedicure (minder last van stof en warm worden van de motor).

Het betere voetenwerk | info@hetbeterevoetenwerk.nl